Wczytuję dane...
KOD: 83-246-0201-1
Autor: Philip Kotler
Koszt wysyłki od: 6.90 PLN

Ze wstępu

 

Robert Wallach,, redaktor z wydawnictwa Free Press, od kilku lat namawiał mnie do napisania adresowanej do menadżerów książki o marketingu, która przedstawiałaby najważniejsze koncepcje marketingowe i nie liczyła siedmiuset stron. Nie chodziło mu o zwykłe streszczenie mojego podręcznika, zatytułowanego Marketing, ale o napisanie czegoś całkiem nowego. Bob wiedział, że od dwudziestu lat prowadzę na całym świecie jedno- lub dwudniowe seminaria, a nawet widział mój notatnik, z którego korzystam w trakcie zajęć. Stwierdził, że zawarty w nim materiał może stanowić podstawę nowej książki.

Zbywałem jego prośby, ponieważ byłem bardzo zajęty: nauczałem, prowadziłem badania naukowe i zajmowałem się doradztwem. Jako konsultant firm AT&T, IBM, Michelin, Shell, Merck i kilku banków uczyłem ich pracowników nowych koncepcji marketingowych. Zastanawiałem się również nad rewolucyjnym wpływem nowych technologii (Internetu, poczty elektronicznej, faksu, oprogramowania do automatyzacji sprzedaży) oraz nowych mediów (telewizji kablowej, wideokonferencji, płyt kompaktowych i indywidualizowanych gazet) na otoczenie rynkowe i działania marketingowe. Rynek zmieniał się tak szybko, że uważałem, iż nie czas pisać książki.

 

Jednym z głównych osiągnięć nowoczesnego marketingu było unaocznienie firmom konieczności przekształcenia się z organi­zacji zorientowanych na produkt w organizacje zorientowane na rynek i klienta. Klasyczny artykuł Teda Levitta „Marketing Myopia" (poi. „Marketingowa krótkowzroczność") oraz słynne pięć pytań Druckera, które każda firma musi sobie zadać, ode­grały ważną rolę w lansowaniu nowego myślenia. Minęło jednak wiele lat, zanim przedsiębiorstwa zaczęły odchodzić od myślenia „odśrodkowego" do myślenia „dośrodkowego". Wciąż jeszcze istnieje zbyt wiele podmiotów, które koncentrują się na sprze­dawaniu produktu zamiast na zaspokajaniu potrzeb.

W marketingu zaszły już wielkie zmiany, ale nadchodzące zmiany w myśleniu i praktyce marketingowej będą jeszcze większe. Uczeni zastanawiają się dziś, czy fundamentalną koncepcją marketingu powinna być wymiana, relacje czy sieci. Nasze myślenie o marketingu usług oraz o marketingu bizneso­wym też szybko się zmienia. A największa rewolucja rozpocz­nie się, gdy do gry wejdą najnowsze technologie i globalizacja. Komputery i Internet przyniosą niezwykłe zmiany zachowań nabywców i sprzedawców. W ostatnim rozdziale niniejszej książki podjąłem próbę przewidzenia i opisania tych rewolu­cyjnych zmian.

 

Mam nadzieję, że niniejsza książka przyczyni się do posze­rzenia horyzontów myślowych menedżerów, którzy codziennie zmagają się z problemami marketingowymi. Na końcu każdego rozdziału znajdują się „Pytania do przemyślenia", dzięki którym Czytelnicy będą mogli zastanowić się nad przeczytanym tekstem i zastosować zdobytą wiedzę w swojej firmie. Warto również rozważyć wymianę doświadczeń i refleksji w grupie — mene­dżerowie zatrudnieni w jednym przedsiębiorstwie mogliby się, co jakiś czas spotykać w celu przedyskutowania poszczególnych rozdziałów i wyciągnięcia wniosków odnośnie sytuacji ich firmy.

 

Spis treści

 

O autorze

Przedmowa

CZĘŚĆ PIERWSZA: MARKETING STRATEGICZNY

 

1. Budowanie rentownych firm za pomocą marketingu na światowym poziomie

 

2. Wykorzystanie marketingu w celu zrozumienia, stworzenia i dostarczenia wartości

 

3. Identyfikacja możliwości rynkowych i opracowywanie zindywidualizowanych ofert

 

4. Opracowywanie strategii dostarczania wartości klientom i budowanie wartości marki

 

CZĘŚĆ DRUGA: MARKETING TAKTYCZNY

 

5. Gromadzenie i wykorzystywanie danych rynkowych

 

6. Opracowywanie miksu marketingowego

 

7. Zdobywanie, zatrzymywanie klientów i pielęgnowanie relacji z nimi

 

8. Tworzenie wyższej wartości i dostarczanie jej klientom

 

CZĘŚĆ TRZECIA: MARKETING ADMINISTRACYJNY

 

9. Planowanie i organizowanie skutecznego marketingu

 

10. Ocena i kontrola skuteczności marketingu

 

CZĘŚĆ CZWARTA: MARKETING TRANSFORMACYJNY

 

11. Nowa era marketingu elektronicznego

 

Dodatek

 

Cechy charakterystyczne, strategie sukcesu oraz role działów marketingu przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki

 

Skorowidz firm i marek

 

Skorowidz tematyczny

Polecamy