Wczytuję dane...

Droga do szczęścia i prawdziwej wolności

Droga do szczęścia i prawdziwej wolności

   Don Miguel Ruiz Jr, mój pierworodny, należy do nowej generacji mistrzów Tolteków, których praca odmienia sposób życia tak bliskiej naszym sercom ludzkości.
  Mój syn spędził sporą część swojej młodości, buntując się w milczeniu wobec tego, jak żyją inni ludzie, w jaki sposób kształtują swoje myśli i opinie. Nie zdawał sobie sprawy, że pomimo swej kontestacji coraz bardziej uzależnia się od cudzych sądów i osądów, a jego emocje stają się z każdą chwilą silniejsze.
   Pewnego razu odbył rozmowę ze swoją babcią - rozmowę, która na zawsze przeobraziła jego dalsze życie. Wtedy to bowiem jego babcia, uzdrowicielka, pomogła mu zrozumieć tradycje i rytuały, poprzez które leczyła pacjentów. Dzięki tej więzi babci i wnuka mój syn zrozumiał i wyraźnie zobaczył własne, wynikające z przekonań problemy. Wtedy zakończył się jego bunt.
  Kilka dalszych lat zajęło mu przekucie tego doświadczenia na praktykę, aż w końcu postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami w książce. Jest nią właśnie Pięć poziomów przywiązania. Zamiarem autora, piszącego prostym i zrozumiałym językiem, jest umożliwienie wprowadzenia zmian w życiu milionów czytelników.
   Ta książka ułatwia zrozumienie, w jaki sposób najprzeróżniejsze przyzwyczajenia, więzi i przywiązania kształtują naszą rzeczywistość, i jak nasz system przekonań i wartości determinuje wszelkie podejmowane w życiu decyzje. Pomaga także zaobserwować, jak budujemy własną tożsamość w oparciu o sądy i opinie otoczenia. Miguel Ruiz Jr wyjaśnia, jak przekonania określają naszą tożsamość, stanowią jej nierozerwalną część, warunkującą świadomość tego, kim jesteśmy.   Wiara, że coś jest prawdą, kształtuje wszystkie nasze więzi i więzy oraz wszystkie reakcje emocjonalne.
    Autor wyjaśnia, że mechanizm przywiązania do własnych przekonań zniekształca postrzeganie, dopasowuje to, co widzimy, do zakorzenionego w nas systemu wartości. Świadomość tych zjawisk pozwala zrozumieć powstawanie przesądów oraz fanatycznego uwielbienia dla własnych uzależnień i ślepego podporządkowania przyjętym raz zasadom.
Pomaga też pojąć, że choć żyjemy w teraźniejszości, nasze przyzwyczajenia każą nam marzyć o przeszłości, której już nie ma - nawet jeśli obfitowała w dramaty i żale. U trwalone więzi straszą nas także niepewną przyszłością, wpajając przeważnie nieuzasadnione, odbierające spokój lęki.
   Ukazując, że uzależnienia i przywiązania można podzielić na pięć stopni o różnych poziomach intensywności, autor uczy nas, jak oszacować i ocenić nasze własne przywiązanie do tego czy innego przekonania. Wysuwa także tezę, że większość światowej populacji żyje w obrębie poziomu trzeciego i czwartego - poziomu tożsamości oraz uwewnętrznienia.
   Don Miguel Ruiz Jr podkreśla rolę, jaką więzi i zależności odgrywają w podejmowaniu istotnych dla naszego życia decyzji, i wskazuje, jak bardzo oddalają nas od rzeczywistości. W pracy tej znajdziemy skuteczne narzędzia, przydatne do lepszego panowania nad własnymi zależnościami i wynikającymi z nich reakcjami emocjonalnymi. Znajdzie to na pewno odbicie w interakcjach z otaczającymi nas ludźmi, zwłaszcza z tymi, których kochamy.
   Ta książka bez wątpienia stanie się czytaną raz po raz klasyką gatunku.

Don Miguel Ruiz

Pięć Poziomów Przywiązania

Pięć Poziomów Przywiązania