Wczytuję dane...
Regulamin

Sklep internetowy Relaksacyjna.pl,

dostępny pod adresem relaksacyjna.pl,
prowadzony jest przez firmę:

Varia24.pl Radosław Wilk
ul. Łąkowa 3/5
90-562 Łódź
tel.: 042 235 70 81
tel kom.: 690 880 770

NIP: 729-225-60-68
Regon: 1016233326


Mbank
Przelewy krajowe:
77 1140 2004 0000 3002 7477 0586

Przelewy zagraniczne:
IBAN: PL 77 1140 2004 0000 3002 7477 0586
BIC: BREXPLPWMBK


I. Postanowienia ogólne


Sklep internetowy działający pod adresem internetowym Relaksacyjna.pl prowadzony jest przez Radosława Wilka.


II. Warunki dotyczące sprzedaży towarów

1. Sprzedawca za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym Relaksacyjna.pl oferuje sprzedaż towarów znajdujących się jego w ofercie handlowej, w szczególności książek i płyt z muzyką, zwanych dalej: towarami lub produktami, w sieci Internet.
2. Stroną umów zawieranych ze Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą realizowaną w sklepie internetowym Relaksacyjna.pl, może być osoba fizyczna wyłącznie pełnoletnia i mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną (zwana dalej: Klientem).
3. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony relaksacyjna.pl lub telefonicznie pod numerem Tel: 042 235 70 81, Tel kom: 690 880 770.
4. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Sprzedawcę (chwila zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami).
5. Klient ma możliwość wprowadzania zmian w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu lub faktury VAT przez Sprzedawcę, co następuje w momencie pakowania towaru, bezpośrednio poprzedzającego wysyłkę zamówionego towaru do Klienta, o której Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej (email).
6. Do każdego zamówienia, w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów, wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
7. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego towaru, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i najpóźniej w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy, otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pieniężnej na poczet zamówionych towarów.

III. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie Relaksacyjna.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Koszty i czas dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

Moża się z nimi zapoznać pod adresem:


IV. Warunki dostawy towaru

1. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem Paczkomaty 24/7 przez InPost Paczkomaty Sp. z o .o., Ruch S.A, Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD, przy czym Klient sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z kosztami, jakie wiążą się z dostawą określonego rodzaju.
2. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta uzależniony jest od sposobu dostawy
3. Sklep akceptuje następujące formy płatności za sprzedany towar: - gotówką przy odbiorze - należność pobiera listonosz lub kurier, przelew, płatności On-line, gotówka przy odbiorze osobistym.
4. Czas dostarczenia przesyłki na terenie Polski wynosi maksymalnie 14 dni, zaś poza granicami Polski – maksymalnie 21 dni i składa się z:
   • czasu realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki);
   • czasu dostawy, zależnego od wybranego sposobu dostarczenia;


V. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyn w terminie 30 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym pod adresem (pobierz)  lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

2. Płyty CD, DVD, CD-ROM muszą być zwrócone w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Po usunięciu przez Klienta będącego konsumentem ich oryginalnego opakowania, prawo odstąpienia od umowy, o jakim mowa jest w ust. 1 powyżej, nie przysługuje.
3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na adres sklepu za pobraniem.
4. Zwrot kwoty wpłaconej z tytułu ceny sprzedaży towaru nastąpi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub adres.
5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

VI. Reklamacje

1. Jeżeli towar ma wady fizyczne lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania na adres Sprzedawcy. Wraz odsyłanym wadliwym artykułem, prosimy o dokładne opisanie wady.
2. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 4 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki przez Klienta.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny towaru albo wybrać inny towar z oferty Sklepu w cenie odpowiadającej cenie towaru, co do którego została zgłoszona reklamacja.
4. Zwrot kwoty z tytułu ceny sprzedaży nastąpi w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub adres.

VII. Postanowienia dodatkowe

1. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy.
2. Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
3. W przypadku zamieszczenia przez Klienta w sklepie internetowym relaksacyjna.pl jakichkolwiek danych, Klient oświadcza, iż będą one zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym oraz że przysługiwać Klientowi będą prawa autorskie do tych danych, jeżeli będą one stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.) i Klient będzie mógł nimi dysponować i rozporządzać w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności będzie uprawniony i wyraża zgodę na ich publikację w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę. 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Biura Obsługi Klienta na adres: bok@varia24.pl