Wczytuję dane...
KOD: 978-83-7377-461-2
Autor: Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz
Dostępność: 24 godzin
EAN: 9788373774612
Koszt wysyłki od: 8.90 PLN

Wprowadzenie do książki

Astrologia finansowa

   Astrologia finansowa, której poświęcony jest ten podręcznik, jest jedną z części ogromnego działu astrologii zwanego astrologią polityczną = mundialną.
   Astrologia polityczna – zajmuje się przewidywaniami odnoszącymi się do państw, narodów, ich władców, głów państw, przywódców, prezydentów, polityków i mężów stanu, ale także organizacji, partii politycznych, korporacji, różnych przedsiębiorstw, instytucji finansowych, zarówno ich kondycji ekonomicznej, jak i sytuacji gospodarczo--ekonomicznej danego kraju.
    Technika stosowana w astrologii mundialnej polega na ustaleniu miejsca i momentu początku danego państwa, instytucji, organizacji i obliczeniu na ten moment horoskopu „urodzeniowego”, który następnie podlega analizie podobnej jak każdy horoskop natalny i stosowane są na nim wszelkie techniki prognostyczne.
   Należy jednak zapoznać się z pewnymi zmodyfikowanymi znaczeniami: planet, domów, znaków, które są zgodne z opracowywanym horoskopem.
    Do tego działu astrologii należą również wszelkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa danego kraju czy państwa wynikające z jego polityki wewnętrznej czy zagranicznej – jak rebelie, strajki, wojny, a także wynikające z położenia geofizycznego danego obszaru związane z takimi zjawiskami jak wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, tsunami czy też z sytuacjami meteorologicznymi jak nieprzewidziane powodzie, śnieżyce, tajfuny lub trąby powietrzne.
   W czasach silnie rozwijającego się rynku prywatnego, zakładania różnorodnych przedsiębiorstw, prywatnych banków, handlu, giełdy itp. pomocną może być właśnie astrologia finansowa, która w wielu przypadkach współdziała z astrologią horarną (odpowiadającą na konkretne pytania) czy astrologią elekcyjną (przewidującą datę na pozytywne rozpoczęcie działalności gospodarczej w jakiejkolwiek dziedzinie).
   O czym mówi nam astrologia finansowa?
   Astrologia finansowa ma związek z zarabianiem pieniędzy i inwestowaniem pieniędzy.
   Każdy z nas – w dostępny dla siebie sposób – dąży do zachowania zdrowia, zdobycia fortuny, szczęścia. Okazuje się, że często bogactwo jest najłatwiejsze do zdobycia.
    Większość z nas utożsamia pieniądze z poczuciem bezpieczeństwa. W związku z tym, zadaniem astrologa jako konsultanta finansowego jest wskazanie swemu klientowi na podstawie horoskopu natalnego, jakie możliwości związane z pozyskaniem pieniędzy są w nim zawarte. Nowy Międzynarodowy Słownik Webstera (Webster’s New International Dictionary) – podaje następujące defnicje:
a) pieniądze – coś, co zwyczajowo jest użyte jako środek wymiany, miara wartości… i może być jakąś arbitralną miarą własności różnego rodzaju bogactwa.
   Z kolei w Słowniku Ekonomicznym Johna Blecka podano, że pieniądz – to środek wymiany i przechowywania wartości. Może mieć charakter gotówkowy, np. banknoty i monety, bądź bezgotówkowy, w formie zapisu na papierze np. depozyty bankowe. Pieniądzem były początkowo towary takie jak złoto lub srebro. Zanim wprowadzono system bicia pieniędzy, wartość takiego pieniądza towarowego była równa wartości surowca, z jakiego został wytworzony. Banknoty i monety są pieniądzem symbolicznym, którego wartość nominalna jest większa niż wartość surowców, z jakich są zrobione.
b) inwestycja – to inwestowanie pieniędzy lub kapitału w pewien gatunek, rodzaj nieruchomości dla uzyskania dochodu lub profitu; suma inwestowana lub nabyta nieruchomość.
c) finanse – naukowe i praktyczne podwyższenie i wydatkowanie publicznych dochodów; zarządzanie monetarnymi sprawami, szczególnie tymi, które obracają dużymi sumami lub inwestują fundusze.
d) spekulacje – działanie spekulacyjne przez zajęcie się biznesem w sposób niezwykły lub podzielanie poglądu zyskania profitu raczej z przypuszczalnych fluktuacji cen niż zarobków z regularnego handlu lub wciągnięcie się w biznesowe przedsięwzięcie podejmujące niezwykle wysokie ryzyko dla szansy niezwykle wysokiego zysku lub proftu.

   Astrolodzy, którzy udzielają regularnie konsultacji finansowych swoim klientom, są zwykle bardzo dobrze zaznajomieni z horoskopem natalnym danej osoby, zatem wiedzą, czy ma ona predyspozycje do „robienia” (zarabiania) pieniędzy i w jakiej dziedzinie; np. czy na handlu nieruchomościami, czy na interesach wiązanych, czy na rynku papierów wartościowych lub na jakimkolwiek innym polu.
   Większość konsultantów przewiduje raczej ogólne trendy w dziedzinie finansów niż zajmuje się detalami, choć wielu ma swoje ulubione dziedziny zainteresowań jak interesy wiązane, gospodarka rynkowa, handel nieruchomościami, giełda papierów wartościowych itp.
   Wszyscy opierają się w swych prognozach na astrologicznych cyklach czasu, czyli Tranzytach.
   Każdy makler giełdowy wie, że niektórzy inwestorzy mają szczególne szczęście do spraw, w które inwestują. Będący obeznanym z nadzwyczajnym szczęściem danego inwestora makler może użyć jego/jej inwestycji jako „przewodnika” na rynku.
   W ludzkiej naturze leży gromadzenie dóbr dla poczucia bezpieczeństwa u jednych, dla innych dla statusu, siły, pewności siebie czy samozadowolenia.
   Zdrowa równowaga pomiędzy wydawaniem, oszczędzaniem i inwestowaniem byłaby idealna, i choć łatwa dla jednych, to dla drugich trudna.

   Najlepiej byłoby, gdyby osoba zainteresowana astrologią finansową była sama z wykształcenia ekonomistą, niemniej jednak, również laicy w tej zawiłej dziedzinie będą mogli swobodnie posłużyć się podręcznikiem, który pod względem tematycznym składa się z kilku części, a są to:

• krótki zarys podstawowych elementów zawartych w horoskopie,
• obszerna część, która pozwala na interpretacje wszystkich danych związanych z zagadnieniem finansów zawartych w horoskopie natalnym,
• informacje dotyczące handlu nieruchomościami,
• informacje dotyczące zakładania spółek, korporacji, towarzystw,
• zagadnienia związane z inwestowaniem,
• elementy ekonomii w świetle astrologii, w tym wskazówki dotyczące przewidywania popytu i podaży, układu kosztów i cen.

   W podręczniku Astrologia finansowa sporo miejsca poświęcono przedstawieniu licznych horoskopów ludzi o światowym rozgłosie, którzy osiągnęli sukces materialny dzięki własnej inicjatywie i zdolności bądź poprzez dziedziczenie, a w horoskopach których taka możliwość jest wyraźnie wskazana. Należy pamiętać, że „praktyka czyni mistrza”, zatem im więcej horoskopów przebadamy, tym łatwiej przyjdzie nam interpretacja ich pod względem spraw finansowych.
   Jak wspomniano uprzednio, astrologia finansowa obejmuje wiele różnych zagadnień, które nie sposób omówić w jednym podręczniku. Dodatkowo na naszym rynku nie ma dostępnej literatury astrologicznej poświęconej temu zagadnieniu i ktokolwiek chciałby zgłębić swą wiedzę w tym kierunku, zmuszony jest sięgnąć po obszerną literaturę obcojęzyczną, głównie amerykańską, angielską, niemiecką itp.

Szczegółowe Informacje

 • Autor: 

  Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz

 • Tytuł oryginału: 

  Astrologia finansowa

 • Liczba stron: 

  396

 • Wymiary: 

  165x240

 • Oprawa: 

  Miękka

 • ISBN: 

  978-83-7377-461-2

 • Rok wydania: 

  2011

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...