Bioenergetyka i biosynteza

Wczytuję dane...
KOD: 83-914334-5-5
Autor: Giennadij Małachow
Koszt wysyłki od: 7.90 PLN
Wydawca: ABA

Fragment książki Bioenergetyka i biosynteza

   Dla zrozumienia czym jest życie i zdrowie człowieka zaczniemy od początku - od "rysunku technicznego" naszego organizmu.
    Teraz nawet dziecko wie, że nosicielem informacji genetycznej są chromosomy. Lecz zupełnie niedawno dowiedzieliśmy się, w jaki sposób zostaje zapisana ta informacja. Otóż okazuje się, że informacja w chromosomach zostaje zapisana w postaci wielowymiarowego kodu holograficznego, który zawiera przestrzennoczasową strukturę organizmu. Promieniowanie laserowe chromosomów zapisuje informacje o stanie organizmu w danym momencie i porównuje z informacją w naszym aparacie w postaci wielu hologramów.
   Wytłumaczę to na bardzo prostym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że potłukliśmy dzbanek na mnóstwo drobnych kawałków. Gdybyśmy zrobili hologram z najmniejszego kawałeczka, otrzymalibyśmy kompletny, przestrzenny wizerunek dzbanka wykonany z promieni świetlnych. W podobny sposób wielowymiarowy kod holograficzny tworzy za pomocą mikrolaserów kopię holograficzną całego naszego ciała: płeć, umiejscowienie organów wewnętrznych, ich kształt i funkcje, jak również każdą komórkę ciała osobno. Z kolei, promieniowanie odbite przez kształt naszego ciała, poszczególnego organu i jego funkcji, powraca w postaci obrazu. W przypadku gdy obraz ten różni się od wzorca, zostają uruchomione różnorodne mechanizmy korekcyjne (np. hormonalny i inne).
    Praktycznie wszystkie komórki organizmu, oprócz swojej czynności wynikającej z własnej specyfiki, pełnią również funkcję niespecyficzną, jakkolwiek jednakową dla wszystkich: synteza substancji najważniejszych o działaniu regulacyjnym - prostaglandyny, tromboksyny i inne. Odczytywanie holograficznej informacji i jej korekta leżą u podłoża homeostazy (utrzymywanie stałego środowiska wewnętrznego organizmu), ho-meorezy (prawidłowej prędkości zachodzących reakcji fizjologicznych) i homeomorfozy (utrzymywanie w określonych granicach formy, położenia i masy organów). Obraz holograficzny naszego organizmu stopniowo się zmienia, od subtelnego do materialnego. Będziemy śledzić te zmiany w takiej kolejności, jak w psychologii buddyjskiej - od ciała fizycznego do subtelnego.
1. Ciało fizyczne. Składa się z kości, ścięgien, mięsa, płynu, skóry itp. Są to tkanki materialne, które można nie tylko zobaczyć, ale i poczuć namacalnie. Zgodnie z klasyfikacją buddyjską nazwano to ciało „powłoką zbudowaną za pomocą pokarmu".
2. Ciało plazmatyczne. Sama nazwa wskazuje na charakter jego budulca. Ma swoją budowę i czakramy, kanały energetyczne , które stanowią główne „nastawienie siłowe" naszego organizmu. Ciało plazmatyczne przenika ciało fizyczne i sięga za granicę powłoki cielesnej otaczając ją na podobieństwo jajka. Im to ciało jest mocniejsze, tym silniejszy jest człowiek. Według klasyfikacji buddyjskiej ciało to nazwano pranicznym (prana - maja -hosha). Utrzymujemy go i żywimy głównie poprzez oddychanie.
3. Ciało holograficzne. Jest to ciało świetliste. Stanowi podstawę do budowania ciała fizycznego i steruje ciałem pranicznym. Według psychologii buddyjskiej nazywamy go „ciałem myśli" (mano-hosha). Nasze myśli w zależności od odcieni emocjonalnych mogą wywoływać w ciele holograficznym niesamowite zaburzenia. Oscyluje nieustannie w rytmie naszych myśli, zmieniając strukturę i konfigurację. Buddyści zauważyli to dawno temu i to właśnie było powodem nadania nazwy „ciało myśli" .
4. Ciało świadomości. To podstawa tworzenia chromosomów. W psychologii buddyjskiej występuje ten sam termin „ciało świadomości" (widżniana - maja - hosha). Istotę tego pojęcia wspaniale wytłumaczył Lama Angarika Gowinda: „Ciała myśli, praniczne i fizyczne zostają uruchomione przez głęboką świadomość przeszłych doświadczeń, stanowiących skarbiec nieskończonych informacji z których czerpią budulec nasze myśli i wyobraźnia. Jeśli szukać nowej terminologii, nazwiemy go naszą podświadomością.
5. Dusza. Kształtuje świadomość, którą budują chromosomy. Chromosomy tworzą trójwymiarowy hologram. Ciało holograficzne z kolei, służy jako "szablon" do budowy ciała fizycznego i steruje ciałem pranicznym. W rezultacie tych wszystkich kolejnych etapów powstaje żywa myśląca istota. Angarika Gowinda interpretuje to ciało (amanda) następująco: „Ten centr stanowi niezmienny punkt, w którym schodzą się wszystkie nasze siły wewnętrzne, lecz która pozbawiona jest jakości i znajduje się po drugiej stronie wszystkich definicji. Ostatnia i najsubtelniejsza osłona przenikająca wszystkie poprzednie stanowi ciało najwyższej „uniwersalnej świadomości, karmione i podtrzymywane przez wzniosłą radość. Przeżywana jest tylko w stanie jasności umysłu lub w najwyższych stanach medytacji."
    Ważne jest wiedzieć co żywi, podtrzymuje i wzmacnia te ciała.

    Ciało Duszy jest wzmacniane wzniosłą radością. Stałe skupienie na wyższych przejawach Mocy Wszechświata, na cudzie życia, radości bycia, zachwyt mechaniką niebiańską, oddawanie czci mądrości Natury, subtelne przeżycia momentów natchnienia twórczego i wszystkiego co jasne i radosne pozwalają człowiekowi doświadczać łaskę Wyższych Sił. Właśnie ten pokarm wzmacnia i rozwija naszą Duszę.

    Ciało Świadomości "zapisuje" kod holograficzny w chromosomach, przechowuje doświadczenie przeszłości i nieskończone ilości programów realizacji życiowej. Prawidłowe nastawienie psychiczne (konsekwent-ność w działaniu, zdecydowanie, niepodważalna wiara w osiągnięcie sukcesu), które wzmacnia i utrwala ten lub inny program rozwoju. Jak mamy to rozumieć? Otóż w procesie swego rozwoju człowiek przechodzi kilka kolejnych etapów. Tak więc w płodowym okresie rozwoju "przeskakuje" on drogę organizmu jednokomórkowego, ryby, płaza, zwierzęcia i wreszcie przyjmuje ludzki kształt. Czyli całe doświadczenie przeszłości rzeczywiście przechowuje się w naszej podświadomości i możemy je wykorzystać. Wiele też zależy od środowiska. Gdy ziarno żabiej ikry spadnie na dno, da życie wodorostom. Gdy zaś trafia na wodorosty, da życie żabie. Środowisko w jakim człowiek przebywa oddziaływuje na ciało świadomości powodując w nim błędy i wypaczenia.
   Wszyscy słyszeliśmy o "dzieciach dżungli", maugli. Badacze, którzy je obserwowali, ustalili, że gdy dziecko spędza ze zwierzętami pierwsze 8-10 lat swego życia, przejmuje całkowicie zachowanie zwierzęcia. Nie jest już w stanie nauczyć się ludzkiej mowy i komunikowania się, i z reguły takie dziecko ginie po 4-6 latach po próbach uczłowieczenia takiego dziecka. Natomiast młodsze dziecko (do lat 6) może łatwo nauczyć się ludzkiej mowy i zachowania się. W pierwszym przypadku podświadomość wybrała program realizacji życia, w drugim program realizacji życia jest w trakcie wykonywania i można go zmieniać. W podobny sposób społeczeństwo formuje w podświadomości konsumpcyjny stosunek do życia i przyrody (dobrze zjeść, ładnie się ubrać, gromadzić nieskończoną ilość dóbr materialnych). W rezultacie całe życie takich ludzi obraca się naokoło tych miraży. Jak powiedział Kerich "człowiek zmienia się w istotę dwunogą".

    Z treści książki Bioenergetyka i biosynteza staje się oczywiste, że zdrowie człowieka może się zmieniać zarówno w kierunku pogorszenia jak i polepszenia. Musimy nad sobą cały czas pracować, wzmacniać swoje zdrowie poprzez prawidłowe oczyszczanie i odżywianie, rozsądnie podtrzymywać biosyntezę i bioenergetykę.
   Szeroko upowszechniona metoda podawania leków prowadzi donikąd, natomiast przemyślana praca z własnym ciałem to droga do długiego i pełnowartościowego życia. Właśnie tę drogę wskazywali starożytni i współcześni. Ta droga została pokazana w moich książkach. W książce poświęconej biorytmologii i analizie różnych systemów uzdrawiających wyjaśniam w jaki sposób tworzyć własny system uzdrowienia i profilaktyki starości. Nigdy ślepo nie powielajcie systemów uzdrowienia, autorzy tych systemów wypracowali je dla siebie. Taką pracę przeprowadźmy sami. Możemy stworzyć własny system uzdrawiający, który będzie brał pod uwagę trzy główne czynniki: konstytucję, wiek i wpływ pór roku. Bez uwzględnienia tych czynników każdy system jest skazany na porażkę.
Życzę moim czytelnikom zdrowia i szczęścia, jak również gruntownej wiedzy.

Szczegółowe Informacje

 • Autor: 

  Giennadij Małachow

 • Tytuł oryginału: 

  BioÊnergetika i biosinteza

 • Liczba stron: 

  191

 • Wymiary: 

  145x205

 • Oprawa: 

  Miękka

 • ISBN: 

  83-914334-5-5

 • Rok wydania: 

  1999

Napisz opinię
2013-05-18 09:59:40 - Maciek

Rewelacyjna książka warto ją mieć w swojej bibliotece

Zalety

Cena
Jakość wydania
Wartość merytoryczna
Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...