Wczytuję dane...
KOD: 83-88872-49-4
Autor: Giennadij Małachow
Dostępność: 24 godzin
EAN: 8388872494
Koszt wysyłki od: 9.90 PLN
Wydawca: ABA

Kup cały komplet !

Wprowadzenie do książki

Samoleczenie i uzdrawianie

    Zastanówmy się nad tymi słowami J. Osawy - dlaczego człowiek choruje, na czym polega jego wina, jakie błędy popełnia? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy zwrócić się do własnego rozsądku, który umożliwia nam poznawanie otaczającej nas przestrzeni, przestrzeni własnej świadomości i organizmu. Nasz zdrowy rozsądek podpowiada nam, że człowiek żyje w otaczającym go środowisku, posiada świadomość i ciało fizyczne. Zgodnie z naturalną logiką rzeczy, człowiek może zachorować na tę, czy inną chorobę z powodu zmian w otaczającym go środowisku lub w jego świadomości, a także w ciele fizycznym. Stąd też wina człowieka w powstawaniu u niego choroby polega na tym, że niesprzyjające zmiany powstały z powodu jego własnych błędów w pewnym okresie czasu i wpływu otaczającego środowiska, niewłaściwego myślenia lub nie dbania o potrzeby fizjologiczne organizmu.
   W rozdziale tym materiał przedstawiony jest w taki sposób, aby można było od razu stosować go w praktyce.
   Jakie błędy może popełnić człowiek, aby doprowadzić do powstania tej lub innej choroby? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy wiedzieć przynajmniej ogólnie, w jaki sposób wpływa na człowieka otaczający go świat, znać charakterystykę procesu myślowego, zmiany zachodzące w ciele fizycznym. Przytoczę poniżej obrazowe przykłady wymienionych wpływów.

Środowisko, w którym człowiek żyje

   Może ono wpływać na nasze zdrowie z następujących przyczyn.
1. Cechy charakterystyczne klimatu
   Chłód, ciepło, wilgoć, ruchliwość strumieni powietrza (wietrzność) oraz różne ich połączenie ze sobą - wpływają w różny sposób na zdrowie człowieka. Uwzględniając to, możemy powiedzieć, że istnieją szkodliwe i korzystne warunki klimatyczne dla naszego życia, korzystne i niekorzystne pory roku.
   W tym przypadku winą człowieka w powstaniu choroby jest to, że żyje on w szkodliwych dla jego zdrowia warunkach klimatycznych.

   Kobieta chora na astmę bronchitową, która powstała przy zmianie miejsca zamieszkania z klimatu suchego stepowego na morski wilgotny. Leczenie jej nie pomaga. Krótkotrwale wyjazdy na poprzednie miejsce zamieszkania doprowadzają do nagiej poprawy samopoczucia bez leczenia środkami farmakologicznymi.
   Jednym z najczęstszych błędów w powstawaniu choroby jest to, że niesprzyjający wpływ pór roku nie jest równoważony przez odpowiednie działanie profilaktyczne.
   Wiosną i jesienią, szczególnie w czasie chłodnej, wietrznej i wilgotnej pogody wielu ludzi choruje na choroby z przeziębienia. Chorobom tym łatwo możemy zapobiec, jeśli zastosujemy sposoby, które zneutralizują szkodliwe działanie negatywnych czynników. W czasie chłodów stosować możemy zabiegi cieplne, w czasie wilgoci - suche, w czasie wiatru - wodne lub olejowe (przyjmowanie ciepłej kąpieli, wcieranie w skórę oleju z oliwek).
2. Charakterystyka energetyczna danej miejscowości
   Są to strefy geopatyczne, w zasięgu których zdarzają się zazwyczaj takie lub inne choroby. W zależności od rodzaju energii w danej strefie można je podzielić na dwie duże grupy - naturalne i technogenne. Naturalne strefy geopatyczne to sieć geobiologiczna, żyły wodne, uskoki, ulatnianie się różnych gazów itp. Strefy technogenne geopatyczne to linie przesyłowe wysokiego napięcia, podziemne kolektory, metro, radiostacje, telestacje, kształty budynków, materiały użyte do budowy itp.

   Znana austriacka badaczka z dziedziny bioenergologii K. Ba-chler w ciągu ponad 20 lat intensywnej pracy objechała 14 krajów, w których badała wpływ stref geopatycznych (skrótowo SG) na człowieka. Przebadała ona około 11 tysięcy ludzi, w tym 6 tysięcy dorosłych, 3 tysiące nastolatków i 1,5 tysiąca niemowląt. Według jej danych tylko 5% badanych, znajdujących się w strefach geopatycznych, chorowało na jakieś choroby. Zachorowania u ludzi, znajdujących się przez dłuższy czas w strefach geopatycznych, były bardzo różnorodne: od lekkiego rozstroju psychicznego aż do chorób nowotworowych, wylewów, zawałów serca, stwardnienia rozsianego itp.
    Pojęcie „energetyczna charakterystyka miejscowości" możemy odnieść do naszego pokoju, naszych rzeczy i wszystkiego co nosimy na sobie oraz tego, co nas otacza. W zależności od usytuowania naszego pokoju względem stron świata, w zależności od jego kształtu - znajdują się w nim skrzyżowania siatki geopatycznej. Jeżeli przykładowo, przez nasze łóżko będzie przechodzić skrzyżowanie siatki geopatycznej, będzie to wpływać negatywnie na nasze zdrowie. Jeśli mamy w pokoju sporo sztucznych materiałów - podłoga pokryta jest sztuczną wykładziną, meble są z płyty wiórowej (materiał klejący jest związkiem chemicznym), tkaniny są z dużym dodatkiem sztucznych włókien - jest to niesprzyjające dla naszego zdrowia. Przedmioty z rogu, kości, muszli - także wpływają negatywnie na nasze zdrowie.
   Rośliny domowe oraz zwierzęta, zależnie od rodzaju, mogą także wpływać bardzo źle na ludzkie zdrowie. Obrazy, wyroby, książki - w zależności od zawartej w nich informacji i rodzaju energii mogą zarówno dodatnio, jak i ujemnie wpływać na zdrowie i samopoczucie człowieka.
   Bielizna, odzież, ozdoby mogą wzmacniać naszą energię i nasz organizm, przeciwdziałać szkodliwym wpływom zewnętrznym lub przeciwnie - pogłębiać ich negatywne, szkodliwe oddziaływanie.
Popełniając te błędy, człowiek stawia siebie w takich warunkach, które prowadzą do powstania odpowiednich chorób.
3. Warunki ekologiczne
    Ekologia jest nauką o środowisku otaczającym człowieka. W tym terminie zawiera się wszystko, co opisane jest w punkcie 2. Chciałbym dokładniej pokazać różnorodne wpływy ekologii na zdrowie człowieka.
     W pojęciu „ekologii" zawiera się jakość powietrza, wody, ziemi. Jeżeli jakość powietrza, wody itp. zaczyna się zmieniać, to odbija się to negatywnie na zdrowiu człowieka. Podobnie dzieje się w sferze przemysłowej i w życiu. Na przykład, ludzie pracujący w kopalni i oddychający zapylonym powietrzem, z czasem zapadają na choroby płuc. Zatruta chemikaliami woda i ziemia, rodzi zanieczyszczone chemią owoce i warzywa, spożywanie ich prowadzi do różnorodnych patologii („patologia" - nauka o cierpieniu). Zioła, rosnące w pobliżu autostrad będą zawierały podwyższoną ilość ołowiu. „Leczenie" za pomocą takich ziół wywoła efekt odwrotny. Głośny szum, towarzyszący działaniom przemysłowym i dzisiejszemu życiu, palenie w miejscach publicznych itp. - osłabiają organizm człowieka i są dobrą pożywką dla chorób.
4. Charakterystyka biorytmologiczna
    Przyjęliśmy za pewnik, że przyroda istnieje sama dla siebie, a człowiek oddzielnie od niej. Niestety, jest to ogromny błąd. Organizm ludzki podporządkowany jest wszystkim wahaniom informacyjno-energetycznym, które zachodzą w Kosmosie. Wybuchy na Słońcu - zmieniają nasze zdrowie i nastrój. Cykl księżycowy wpływa na procesy przebiegające w organizmach kobiet (u mężczyzn nie jest to aż tak widoczne). Ranek, południe, wieczór, noc - wszystko to wpływa na procesy życiowe w organizmie człowieka. Prócz tego, Przyroda tworzy rytm pracy wszystkich naszych życiowych funkcji. Ta lub inna pora swoją naturalną energetyką sprzyja przebiegowi określonego biologicznego procesu. Gdy ten rytm naruszymy, wszystko zaczyna się pogarszać i zaczyna pracować nie tak, jak należy. Zaczynają się zaburzenia, komplikacje, a potem pojawia się choroba. Podobnie jest z błędami, wynikającymi z naszych chęci - dłużej pospać, zjeść na noc, późno położyć się spać - są one przestępstwem popełnionym na naszym organizmie, burzą nasz związek z Przestrzenią. Osoby prowadzące podobny tryb życia, przedwczesne zużycie organizmu mają zapewnione.
5. Moralność i „subtelne struktury przestrzenne"
    Pod tą nazwą należy rozumieć specyficzne struktury informacyjno-energetyczne, które przenikają cały Kosmos (część tych informacyjno-energetycznych struktur - według mnie - pokrywając całą powierzchnię ziemi tworzy geobiologiczną sieć). Struktury te są częściowo burzone z powodu szeroko rozprzestrzenionych sieci radiowych i telewizyjnych. W jeszcze większym stopniu są one burzone z powodu chaotycznego, agresywnego myślenia człowieka. Wszystko to prowadzi do masowych psychoz - zjawisk skrajnie szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Podobnie działają modne hobby, hołdowanie modzie, fanatyzm, terroryzm, agresja.
    Normalna struktura informacyjno-energetyczna naszej „przestrzeni" jest mocno zaburzona przez fale radiowe i telewizyjne myślami agresywnymi, chciwymi, lubieżnymi, nasyconymi cierpieniem i niezadowoleniem. Dlatego nic dziwnego, że na całym świecie, nawet w krajach bogatych materialnie, ludzie chorują i cierpią.
     Ludzie gwałcą dającą im życie Przestrzeń, popełniając jeden błąd za drugim. Przewinienia wobec Przyrody nawarstwiają się, obciążając następne pokolenia. Niewielu to sobie uświadamia, a jeszcze mniej jest tych, którzy decydują się żyć inaczej. Musimy więc rozwiązać wiele problemów moralnych. Jak powinniśmy odnosić się do Ziemi i wszystkiego, co rośnie i żyje na niej? Dogadzając własnej pożądliwości orzemy ziemię i siejemy pszenicę na wódkę, sadzimy tytoń do palenia; żyjące na tej ziemi owady tępimy, następnie nawozimy ziemię chemią, trujemy wodę, zmieniamy klimat, aby urodzaj był większy; do innych ludzi odnosimy się jak do konsumentów naszej produkcji, lub jak do swoich parobków, pracujących dla naszej wygody. W tym samym czasie boimy się ich być może dlatego, - że oni z nas także mogą zrobić swoich parobków? A może warto żyć mądrze, bez zbytku wprawdzie, ale nie przeszkadzając innym?
    Radzę Wam ostrożnie i odpowiedzialnie obchodzić się z Wielką Przestrzenią, nie zanieczyszczać Jej złymi myślami, życzeniami. Hymny i pieśni pochwalne na Jej cześć pomogą Wam w przywracaniu zdrowia i w wielu innych sprawach.

     Żyje na ziemi szczęśliwy naród - Hunzowie, który nie zna chorób, a średnia długość ich życia to 110-120 lat! Żyją oni niezwykle ubogo. Zwykle pod koniec zimy i na początku wiosny głodują. Ziemia jest wyjątkowo uboga w roślinność - góry, kamienie, trochę ziół, krzewów, moreli. Wody jest bardzo mało, dlatego Hunzowie nie myją się i nie mają łaźni. Naród ten jest niepiśmienny w naszym pojęciu - ani czytać, ani pisać nie umie. Wszyscy członkowie tego ludu mieszkają w ubogich, słabo opalanych domach. Dzieci widzą wszystko, co robią dorośli - nie ma zakazów, jest naturalny kontakt z wszystkimi przejawami życia. Nie mają przed sobą nawzajem sekretów, także przed sąsiadami. Większość czasu spędzają pod gołym niebem, łącząc pracę z zabawą. Żyjąc w tych warunkach, są zawsze weseli i cieszą się życiem. Ziemię uprawiają systemem „zamkniętego koła"- skąd zebrali płody ziemi, tam też wracają odpady. W ten sposób, taki kawałek ziemi nie jest wyjałowiony. Nie mają żądań co do majątku - ziemia jest za darmo. Brak przeciążenia świadomości, chciwości, wrogości, troskliwy stosunek do Przyrody, przynoszą im zdrowe, szczęśliwe i długie życie. Życie z zachowaniem zasad moralności przynosi wspaniałe efekty.

6. Światy równolegle
     Otaczająca człowieka- Przestrzeń zamieszkała jest przez zarówno widoczne i wyczuwalne dotykiem liczne istnienia (wirusy, mikroby, rośliny, owady, stworzenia ziemne i wodne, zwierzęta), jak i przez niewidoczne i niewyczuwalne przez dotyk w naszym typowym rozumieniu.
Wiemy wszyscy, że sporo widzialnych i dotykalnych istnień, nasz organizm „rozpatruje" jedynie z punktu widzenia ich „jadalności". Nas z kolei chcą „zjeść" wirusy i bakterie, liczne pasożyty (pierwotniaki, robaki i owady) i drapieżne zwierzęta. Przed tym wszystkim człowiek musi się bronić - stale (przed wirusami i bakteriami) lub okresowo (przed wielkimi drapieżnikami). Podobną agresję w stosunku do człowieka obserwujemy także ze strony istnień, które mają tylko „ciało energetyczne". Są wśród nich „dusiciele, krokodyle, wilki, lwy i tygrysy", którym potrzebna jest energia życia jako pokarm. A także wysoko rozwinięte istoty, które mogą wykorzystywać nas podobnie, jak my domowe zwierzęta. Przed nimi także powinniśmy umieć się bronić.
   Czytając to wszystko, nie śmiejcie się, nie myślcie, że Wam to nie może się przytrafić. Podobnie jak na każdym „zewnętrznie zdrowym" człowieku żeruje ogromna ilość pasożytów, tak samo nie mniejsza jest ilość pasożytów energetycznych.

Szczegółowe Informacje

 • Autor: 

  Giennadij Małachow

 • Tytuł oryginału: 

  Zakony samoozdrowlienija

 • Liczba stron: 

  246

 • Wymiary: 

  145x205

 • Oprawa: 

  Miękka

 • ISBN: 

  83-88872-49-4

 • Tłumacz: 

  Maria Kołodziej

 • Rok wydania: 

  2004

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...