Psychologia Pamięci
Wczytuję dane...
KOD: 978-83-246-7044-4
Autor: Maria Jagodzińska
Koszt wysyłki: Wysyłka gratis dla Paczki W Ruchu
Wydawca: One Press

Wprowadzenie do książki

Psychologia pamięci

   Wyobrażałam sobie kiedyś, że pisanie podręcznika to bardzo nudne zajęcie, i nie przypuszczałam, iż mogłabym się go podjąć. Tymczasem okazało się ono fascynującą przygodą porównywalną z Wielką Podróżą. Wiedza stale przecież się rozwija. Pojawiają się nowe koncepcje, tworzą się nowe kierunki badań, w ogromnym tempie narastają dane empiryczne. Także stare stwierdzenia nabierają niekiedy innego sensu w kontekście późniejszych odkryć i teorii. Zakres podejmowanych obecnie problemów, kierunki poszukiwań i rodzaje uzyskiwanych danych empirycznych w znacznym stopniu wykraczają poza ramy tradycyjnej problematyki psychologii pamięci i uczenia się. Próbując „opisać” psychologię pamięci, musiałam wielokrotnie schodzić z utartych szlaków badawczych na nowe, słabo jeszcze wydeptane ścieżki. Okazywało się, że w miejscach, zdawałoby się dobrze znanych, ciągle jeszcze kryją się tajemnice, a są też przestrzenie, które dopiero zaczynamy poznawać, oraz rejony mało dostępne, czekające na pomysłowych odkrywców. Potrzebna okazała się nowa mapa terenu obejmująca dopiero co odkryte terytoria. Podręcznik jest zapisem tej podróży i zarazem przewodnikiem po rozległych obszarach psychologii pamięci.
    W podręczniku przedstawiam główne problemy psychologiczne dotyczące funkcjonowania ludzkiej pamięci. Staram się wyjaśnić, jak psychologowie rozumieją pamięć, jakie stawiają sobie pytania, jakimi metodami poszukują na nie odpowiedzi i jak interpretują wyniki badań. Pokazuję także odniesienia danych pochodzących z badań do zjawisk, które Czytelnik może zaobserwować u siebie i u innych ludzi w różnych sytuacjach życia codziennego. Staram się prezentować przede wszystkim obecny stan wiedzy na temat ludzkiej pamięci, aktualne kierunki badań i nowe problemy. Treści o charakterze bardziej tradycyjnym, obszernie omówione w innych podręcznikach, podaję raczej skrótowo, odsyłając Czytelnika do łatwo dostępnych źródeł. Moim zamiarem było ukazanie różnych perspektyw teoretycznych, różnych nurtów badań i różnych podejść (na przykład laboratoryjnego i ekologicznego, ściśle psychologicznego i neuropoznawczego). Uwzględniam też wkład psychologii polskiej w poznawanie pamięci.
     Podręcznik składa się z trzech części. W pierwszej, zatytułowanej Badania nad pamięcią, omawiam podstawy dyscypliny: definicje przedmiotu badań, główne teorie i metody. Druga część, Natura ludzkiej pamięci — systemy i procesy, obejmuje osiem rozdziałów, w których przedstawiam podstawowe problemy i wiedzę empiryczną na temat ludzkiej pamięci. Trzecia część, pt. Pamięć w ciągu życia człowieka, zawiera opis zmian w funkcjonowaniu pamięci związanych z rozwojem, starzeniem się i zaburzeniami, a także charakterystykę pamięci autobiograficznej rejestrującej historię życia.
    Tekst podstawowy uzupełniłam dwoma rodzajami dodatkowych treści. Jeden z nich to Zbliżenia, w których staram się przybliżyć Czytelnikowi niektóre szczegółowe koncepcje teoretyczne (na przykład koncepcję monitorowania źródła informacji), badania nad wybranymi problemami (na przykład nad różnicami indywidualnymi w pamięci operacyjnej, zapominaniem ukierunkowanym) i interesujące prawidłowości (na przykład efekt konformizmu w pamięci). Drugi rodzaj uzupełnień tekstu podstawowego stanowią Zastosowania. Pokazuję w nich możliwości praktycznego wykorzystania prawidłowości opisanych w danym rozdziale. Można w nich znaleźć informacje m.in. o strategiach przyswajania treści tekstów podręcznikowych, o przeciwdziałaniu zapominaniu, o tym, jak przeprowadzać wywiad ze świadkiem zdarzenia kryminalnego i jak uczyć nowych umiejętności pacjentów dotkniętych amnezją. Nierzadko Zbliżenia i Zastosowania są wycieczkami na obszary przygraniczne, sąsiadujące z psychologią pamięci, takie jak: psychologia różnic indywidualnych, psychologia osobowości, społeczna, kliniczna, sądowa, rozwojowa, wychowawcza.
    Dla ułatwienia odbioru treści podaję na marginesach definicje kluczowych terminów, wprowadzam także ramki ze schematami badań, przykładowymi materiałami lub opisami przypadków oraz zestawienia danych w tabelach i różnego typu ilustracje. Na końcu każdego rozdziału zamieszczam podsumowanie ujęte w punktach odnoszących się do poszczególnych podrozdziałów oraz literaturę uzupełniającą w języku polskim. Mam nadzieję, że nie zamęczam Czytelnika nadmiernym dydaktyzmem. Starałam się tego uniknąć, nie rezygnując jednak z udzielania wskazówek pomagających w zrozumieniu logiki badań i porządkowaniu wiadomości. Spodziewam się, że Odbiorcy podejmą również własne wyprawy i wędrówki wśród informacji według swoich zainteresowań i planów badawczych. W wertowaniu tekstu i wyszukiwaniu potrzebnych treści będą zapewne pomocne indeksy, zamieszczony na końcu podręcznika Słownik, utworzony z objaśnień na marginesach, i Bibliografia.

Szczegółowe Informacje

 • Autor: 

  Maria Jagodzińska

 • Liczba stron: 

  616

 • Wymiary: 

  176×250

 • Oprawa: 

  Miękka

 • ISBN: 

  978-83-246-7044-4

 • Rok wydania: 

  2012

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...