Wczytuję dane...
KOD: 83-200-3163-X
Autor: Jan Tatoń, Anna Czech
Koszt wysyłki od: 6.90 PLN
Wydawca: PZWL

Wprowadzenie do książki

Jak zwyciężyć cukrzycę

   W Polsce na cukrzycę choruje ok. 2 milionów osób. Z tej liczby ok. 50% znajduje się w prowadzonych przez instytucje opieki zdrowotnej rejestrach osób z cukrzycą „znaną" i leczoną, a ok. 50% to przypadki cukrzycy „nieznanej" — nierozpoznanej i niele-czonej. Zarówno w wymiarze ludzkim, jak i ekonomicznym cukrzyca jest jedną z chorób najbardziej kosztownych i najbardziej obciążających całe społeczeństwo. Jest ona główną przyczyną ślepoty u osób dorosłych, niewydolności nerek i amputacji kończyn, a także głównym czynnikiem ryzyka niedokrwiennej choroby i zawału serca, udaru mózgu oraz wad wrodzonych u noworodków; skraca średni oczekiwany okres życia przeciętnie o 10--15 lat. Wydatki z budżetu państwa na same środki do leczenia cukrzycy przekraczają sumę 2 miliardów złotych rocznie. W ciągu najbliższej dekady liczba osób chorujących na cukrzycę znacznie się zwiększy, odpowiednio więc zwiększą się obciążenia wynikające z cukrzycy — choroby o wielu przyczynach, odmianach i postaciach, powodującej wiele groźnych powikłań.
   Jak wynika z faktów epidemiologicznych, klinicznych i ekonomicznych, historia naturalna cukrzycy zdominowana jest przez zagrożenie zdrowia i życia wynikające z powstawania angiopatii cukrzycowej, szczególnie w postaci niedokrwiennej choroby serca, mózgu lub kończyn dolnych, zespołów retinopatii i nefropatii, neuropatii i innych. Historia diabetologii XX wieku jest więc w podobnej mierze historią sukcesu, wynikającego z odkrycia insuliny i doskonalenia insulinoterapii, jak i klęski, o której świadczy pojawienie się powikłań długotrwałej cukrzycy. Obecnie wiele faktów i dowodów wskazuje na to, że ta klęska może być ograniczona. Poznanie czynników patogenezy powikłań i wykorzystanie nowych danych do obiektywnych badań terapeutycznych pozwala dziś bowiem stwierdzić, że zapobieganie angiopatii cukrzycowej jest możliwe w praktyce. Zmienia to zasadniczo na lepsze rokowanie w cukrzycy.
   Opublikowano wyniki wielu badań, których celem było określenie zależności między skutecznością leczenia hipoglikemizu-jącego a częstością powikłań cukrzycowych. Należy do nich zaliczyć np. badania University Group Diabetes Study, których wyniki, ogłoszone jeszcze w 1970 roku, wzbudziły jednak wiele kontrowersji, a także badania J. Pirarta (1978), dotyczące dużej kohorty ambulatoryjnych przypadków cukrzycy. Szczególnie dużo danych dotyczących wzajemnej zależności między skutecznością leczenia a rozwojem powikłań naczyniowych cukrzycy dostarczyły badania Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), badania Stockholm Diabetes Study Reinharda i wsp., badania Okhubo i wsp. w Japonii oraz ogłoszone w 1998 roku United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS).
   Wyniki tych badań upoważniają do sformułowania nowych celów prewencji i leczenia w cukrzycy. Za takie rozszerzone cele nowoczesnej, służącej poprawie jakości wyników leczenia opieki diabetologicznej należy przyjąć:

 • osiągnięcie przez chorych na cukrzycę długości życia odpowiadającej średniemu okresowi życia populacji ogólnej, do której należy chory na cukrzycę; 
 • uzyskanie przez chorych takiej jakości życia, która pozwoli im na zbudowanie poczucia własnej wartości oraz na odczuwanie satysfakcji z życia, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym; 
 • eliminację inwalidztwa, zwiększenie sprawności i „normalizację" stylu życia chorych. 

   Osiągnięcie wszystkich powyższych celów jest możliwe pod warunkiem zmniejszenia zagrożenia powikłaniami naczyniowymi i neurologicznymi. Temu celowi służy dążenie do upowszechnienia intensywnego i bezpiecznego leczenia cukrzycy w Polsce.
  Tym bardzo ważnym, na nowo sformułowanym celom będzie służył niniejszy poradnik. Jest on bardzo starannie zaplanowany i obejmuje całokształt wiedzy oraz umiejętności potrzebnych osobie z cukrzycą do tego, aby mogła brać świadomy udział w intensywnym leczeniu choroby; zachęca do mobilizacji sił i dążenia do osiągnięcia pełni życia mimo cukrzycy. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się istotnie do poprawy jakości wyników leczenia, które przecież realizują wspólnie: otrzymujący edukację terapeutyczną chory i lekarz jako równorzędni partnerzy.

Szczegółowe Informacje

 • Autor: 

  Jan Tatoń, Anna Czech

 • Liczba stron: 

  520

 • Wymiary: 

  145x205

 • Oprawa: 

  Miękka

 • ISBN: 

  83-200-3163-X

 • Rok wydania: 

  2006

Polecamy