Myślenie Lateralne Idee Na Przekór Schematom
Wczytuję dane...
KOD: 978-83-246-1382-3
Autor: Edward De Bono
Koszt wysyłki od: 6.90 PLN
Wydawca: One Press

Wprowadzenie do książki

Myślenie lateralne. Idee na przekór schematom

   Aby w pełni prześledzić, co dzieje się w umyśle, wszystkie jego czynności muszą być ostatecznie przełożone na wzorce pobudzenia w sieci nerwowej mózgu. Mimo że wciąż niewiele wiemy o szczegółach działania mózgu, to jednak możemy rozpatrzyć ogólną koncepcję jego organizacji. Tak jak funkcjonalną organizację domowej sieci elektrycznej można poznać bez drobiazgowej znajomości rozmieszczenia każdego przewodu czy konstrukcji każdego przełącznika, tak też do zrozumienia procesów myślowych można podejść poprzez badanie zewnętrznych przejawów umysłu w poszukiwaniu ukrytych systemów. Tego rodzaju analiza systemowa obejmowałaby np. skutki złożonej interakcji pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych.
   Taki obraz działania mózgu służy jedynie jako wygodny model dla rozwoju koncepcji myślenia lateralnego. Niemniej jednak użyteczność myślenia lateralnego nie jest w żaden sposób zależna od wiarygodności tego modelu. Nawet przy założeniu, że model jest wiarygodny, byłby on tak nieistotny dla wprawnego posługiwania się myśleniem lateralnym, jak znajomość technologii jest nieistotna dla wprawnego kierowcy. Nikt nie zasugerowałby przecież, że właściwe stosowanie logicznego myślenia polega na pełnym zrozumieniu zachowań mózgu.
   Tak więc idee wyrażone w tej książce są oparte na prostych obserwacjach oraz na pewnych koncepcjach funkcjonalnej organizacji mózgu. Pospolite określenia, takie jak „myśli”, ..pomysły” i „spostrzeżenia”, także są tu używane, jako że terminy te wydają się być najbardziej trafne w tym kontekście.

    Myślenie lateralne nie jest nową, magiczną formułą, a jedynie odmiennym i bardziej kreatywnym sposobem użytkowania umysłu. Matematyka z powodzeniem wykorzystuje myślenie lateralne, natomiast psychodeliczny kult jest jego nadużyciem. Matematyka stanowi szczególnie trafny przykład, ponieważ w miejsce dawnej metodologii nauczania myślenie lateralne stawia bezpośredni rozwój ucznia, zapewniając mu bardziej osobiste poczucie spełnienia. Stymuluje to większą elastyczność umysłu, jako że uczeń jest aktywnie zachęcany do spoglądania na problem z wielu różnych perspektyw, a także do zauważenia, że może istnieć kilka dróg prowadzących do poprawnego wniosku. Z czasem te zasady, które w całości są oparte na myśleniu lateralnym, mogą przeniknąć do innych obszarów uczenia się.
   Po przeczytaniu niniejszej książki niektórzy ludzie uznają myślenie lateralne za coś, co już wcześniej od czasu do czasu mgliście dostrzegano; można przywołać wydarzenia, w czasie których osiągnięto wspaniałe rezultaty dzięki jego wykorzystaniu. Jakkolwiek nie sposób opracować podręcznika, który uczyłby myślenia lateralnego, na kolejnych stronach tej książki są zawarte sugestie odnośnie tego, jak można świadomie stosować pewne techniki, by uwolnić się z uścisku logicznego myślenia. Głównym zamysłem jest tu pokazanie, czym jest myślenie lateralne oraz jak działa, a następnie pobudzenie Czytelników do rozwijania ich własnych zdolności rozumowania w ten sposób.

Szczegółowe Informacje

 • Autor: 

  Edward De Bono

 • Tytuł oryginału: 

  The Use of Lateral Thinking

 • Liczba stron: 

  192

 • Wymiary: 

  122x194

 • Oprawa: 

  Miękka

 • ISBN: 

  978-83-246-1382-3

 • Tłumacz: 

  Cezary Welsyng

 • Rok wydania: 

  2008

Polecamy