Wczytuję dane...
KOD: 978-83-89763-55-6
Autor: Dan Olweus
Koszt wysyłki od: 6.90 PLN

Przemoc w szkole stała się obecnie jednym z najbardziej palących i najżywiej dyskutowanych problemów społecznych w Polsce, choć wciąż nie potrafimy ocenić prawdziwej skali tego groźnego zjawiska. Przepychanki czy nawet bijatyki między uczniami przywykliśmy uważać za normalny element szkolnego życia, lecz kiedy dowiadujemy o szokujących formach znęcania się grup rówieśniczych nad słabszymi kolegami, jesteśmy do głębi wstrząśnięci. Najbardziej zdumiewa nas to, że szykanowane dzieci zazwyczaj nie szukają pomocy ani ratunku u dorosłych - wychowawcy, szkolnego psychologa, nawet rodziców. Kiedy opinią publiczną wstrząsa kolejna tragedia, taka jak samobójstwo dziewczynki lub chłopca dręczonych, niekiedy przez wiele miesięcy, przez rówieśników, wszyscy zaczynają bić na alarm i poszukiwać środków naprawczych.
Agresja w szkołach nie jest oczywiście zjawiskiem wyłącznie polskim. Wiele krajów, w tym kraje skandynawskie, borykało się z tym problemem. Badania nad zjawiskiem szkolnej przemocy zaowocowały powstaniem wielu solidnie opracowanych programów jej zwalczania. Warto czerpać z tych doświadczeń.

Co zawiera ta książka?

Mobbing fala przemocy w szkole

Książka podzielona jest na cztery części.

Część I przedstawia stan naszej wiedzy i skalę problemu, jakim jest zjawisko mobbingu. W ramach niniejszej pracy niemożliwe jest zaprezentowanie obrazu sytuacji w sposób pełny i wyczerpujący. Dlatego też odwołuję się przede wszystkim do wyników trzech własnych badań. Pierwsze z nich to długofalowe badanie rozwojowe grupy ok. 900 chłopców z aglomeracji sztokholmskiej, rozpoczęte na początku lat 70. i trwające do dziś. Wyniki dwóch innych, przeprowadzonych w związku z norweską kampanią przeciw mobbingowi w szkole, przedstawię w dalszej części książki.

Część II poświęcona jest programowi zaradczemu, w konstruowaniu którego miałem przyjemność uczestniczyć, a powstałemu w czasie kampanii norweskiej. W tej części znajdą państwo wskazówki, jak rozpoznać mobbing w szkole i w klasie oraz w kontaktach pomiędzy uczniami i jak mu przeciwdziałać.

Część III książki stanowi krótkie podsumowanie efektów, które program zaradczy przyniósł w 42 szkołach w norweskim mieście Bergen. Zawiera ona także podstawowe zasady programu i omawia warunki jego powodzenia.

W części IV można znaleźć praktyczne rady, jak przeprowadzić własny program zaradczy w konkretnej szkole; omówiliśmy też najważniejsze przesłanki, które muszą być spełnione, aby działania te przyniosły sukces.

Do książki Mobbing fala przemocy w szkole włączyłem także Wskazówki ułatwiające rozpoznanie potencjalnych ofiar i ich prześladowców, mające ułatwić rodzicom i nauczycielom identyfikację dzieci, których dotyczy ten problem.

Polecamy