Tajemnice Aury Ludzkiej
Wczytuję dane...
KOD: 978-83-87025-69-4
Autor: Regina A. Sidorkiewicz
Koszt wysyłki od: 7.90 PLN
Wydawca: Medium

Wprowadzenie do książki

Tajemnice aury ludzkiej

   Co to jest aura? Dlaczego aura jest kolorowym portretem ciała i duszy? Czy aura dotyczy tylko widzialnego wymiaru światła? Czy kolorowy obraz duszy obok wymiaru światła zawiera także składniki światłości? Jaki istnieje związek między światłem a światłością? Czy jest możliwe odczytanie i zinterpretowanie aury? Czy odczytanie i zrozumienie natury aury pozwala na diagnozowanie stanu ciała i duszy człowieka, czyli zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego? Pytania te znajdują się u samych podstaw poszukiwań i niestandardowych doświadczeń mgr Reginy Sidorkiewicz. Ta niezwykle utalentowana badaczka zajmuje się odczytywaniem i interpretacją aury oraz diagnozą stanu zdrowia badanych osób. Posiada zdolności w zakresie widzenia aury wszystkich możliwych obiektów, w tym także aury ludzi, a zdolności te wykorzystuje w swojej pracy terapeutycznej. Znam ją od wielu lat, jest bowiem absolwentką podyplomowego studium w zakresie konstruowania autorskich programów stymulujących i wspierających rozwój człowieka oraz stałą uczestniczką seminarium edukacji alternatywnej.
   Czym jest aura człowieka? Aura jest to tzw. połowa manifestacja energii życiowej organizmu ludzkiego. Jeśli przyjmuje się, że życie jest światłem i światłością, to w polowej manifestacji energii życiowej organizmu ludzkiego uczestniczą składniki światła i światłości.
    Dlaczego aura jest kolorowym portretem ciała i duszy? Z ciałem człowieka związana jest połowa manifestacja energii życiowej zwana światłem. Z kolei z duszą człowieka związana jest połowa manifestacja energii życiowej zwana światłością. W związku z tym na kolorowy portret duszy składa się zarówno światło, jak i światłość. W teorii nauk dyskursywnych światło jest reprezentowane przez pole kwantowe, z kolei światłość reprezentuje pole subkwantowe.    Można też powiedzieć, że światło reprezentuje materialne podłoże życia, a światłość -duchowe podłoże życia.
    Jaki istnieje związek między światłem a światłością? Światło jest układem fal o zmiennym kształcie. Układ ten złożony jest z ośmiu podstawowych kolorów. Jest on w ustawicznej oscylacji i dynamice wzajemnych przekształceń. Wymaga swoistego zrównoważenia Z kolei światłość jest układem fal o stałym kształcie. Ponadto układ ten jest asymetrycznie uspójniony. Światłość jest źródłem energii życiowej, światłojest warunkiem jej realizacji w wymiarze materialnym. Można więc powiedzieć, że życie jest światłem i światłością. Niezwykle ważnym problemem jest zrównoważenie i uspójnienie energii życiowej reprezentowanej przez światło i światłość. Może być ono osiągnięte na różnych poziomach asymetrii uspójnienia. Ów związek między światłem i światłością manifestuje się w postaci aury człowieka. W ten sposób powstają zrównoważone i uspójnione typy aury człowieka.
    Z kolei brak zrównoważenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia asymetryczne uspójnienie światła ze światłością. Powstają wówczas zaburzone typy aury człowieka.
    Czy jest możliwe odczytanie i zinterpretowanie aury? Potencjalnie każdy człowiek jest zdolny do odczytywania aury. Zdolność ta jest jednak zróżnicowana. Wydaje się, że około 30 procent ludzi posiada taką zdolność w stopniu wysokim, 40 procent w stopniu średnim, a pozostałe 30 procent w stopniu niskim. Około 3 procent ludzi posiada zdolność widzenia aury w stopniu bardzo wysokim, i to już od urodzenia. Do takich osób należy Autorka pracy. Samą umiejętność interpretacji aury można i należy w sobie wykształcić.
   Czy odczytanie i zrozumienie natury aury pozwala na diagnozowanie stanu ciała i duszy człowieka, czyli zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego? Zdolność odczytywania aury człowieka i umiejętność jej interpretacji prowadzi do możliwości diagnozowania stanu zdrowia człowieka zarówno w sferze fizycznej, psychicznej, jak duchowej. Diagnozowanie stanu zdrowia człowieka na podstawie aury wymaga dużego doświadczenia. Tego typu praktyki stosowane były już od dawna, zarówno w starożytnym, jak i nowożytnym kręgu kulturowym. Wymagały one interpretacji form symbolicznych reprezentowanych przez składniki światła i światłości oraz przekładu języka symbolicznego aury człowieka na język opisu funkcjonowania energii życiowej. Dzisiaj, wraz z odkryciem biochemicznych, kwantowych i subkwantowych podstaw życia, coraz lepiej zdajemy sobie sprawę, jak subtelnym i złożonym mechanizmem jest życie człowieka.
   Dobrze, że są tak niezwykłe osoby jak mgr Regina Sidorkiewicz, które mogą przybliżyć nas do lepszego zrozumienia owego złożonego i subtelnego mechanizmu zwanego życiem człowieka.

Prof. dr hab. Janusz Gnitecki

Szczegółowe Informacje

 • Autor: 

  Regina A. Sidorkiewicz

 • Liczba stron: 

  296

 • Wymiary: 

  145x205

 • Oprawa: 

  Miękka

 • ISBN: 

  978-83-87025-69-4

 • Rok wydania: 

  2007

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...