Wczytuję dane...
KOD: 978-83-7377-594-7
Autor: Lynne McTaggart
Koszt wysyłki od: 6.90 PLN

Wprowadzenie do książki

Więź Odkryj połączenie między Tobą a resztą świata

   Czujemy, że dotarliśmy do miejsca, w którym coś się kończy. Od początku nowego tysiąclecia wszelkiego rodzaju komentatorzy próbują rozgryźć wspólne znaczenie nieustannych kryzysów nękających nas we współczesnych czasach: kryzysów bankowych, terrorystycznych, długu publicznego, zmiany klimatu, kryzysów energetycznych, żywnościowych, ekologicznych, wywołanych przez człowieka i przez inne siły.
   „Świat, jaki znamy, idzie na dno” – powiedział reporterom makler z Wall Street we wrześniu 2008 roku, kiedy upadł bank Lehmann Brothers, a Morgan Stanley omal nie podzielił jego losu. To „koniec kapitalizmu, jaki znamy” – oświadczył f lmowiec Michael Moore, kiedy amerykański gigant samochodowy General Motors wniósł o bankructwo. To „koniec naszego uzależnienia od paliw kopalnych” – ogłosił prezydent Barack Obama, mówiąc o eksplozji platformy wiertniczej De-epwater Horizon. To „koniec natury” – napisał Bill McKibben w książce pod tym samym tytułem. To „koniec ropy” – napisał dziennikarz Paul Roberts w swojej książce pod takim właśnie tytułem. To „koniec żywności, ponieważ skończyła się ropa” – oświadczył Roberts w swej kolejnej książce. Dla tych, którzy wierzą w majański kalendarz długiej rachuby i apokaliptyczne znaczenie roku 2012, jest to początek końca świata.
    Ale kryzysy, z którymi mierzymy się na wielu frontach, stanowią przejaw głębszego problemu o liczniejszych potencjalnych konsekwencjach niż te spowodowane jakimkolwiek pojedynczym kataklizmem. Są one po prostu miarą olbrzymiej rozbieżności między tym, jak sami siebie def niujemy, a tym, czym w istocie jesteśmy. Setki lat występujemy przeciwko przyrodzie, ignorujemy łączącą nas więź i def niujemy siebie jako niepowiązanych ze światem. Dotarliśmy do miejsca, w którym nie możemy dłużej żyć zgodnie z tym fałszywym przekonaniem o naszej rzeczywistej tożsamości. Tym, co się kończy, jest bajka, którą opowiadano nam aż do teraz, na temat tego, kim jesteśmy i jak mamy żyć – a jej koniec to jedyna droga ku lepszej przyszłości.
   W książce Więź Odkryj połączenie między Tobą a resztą świata podejmuję się śmiałej misji: zrewolucjonizowania twojego sposobu na życie. Zamierzam na nowo napisać tę naukową historię, którą ci opowiadano na temat tego, kim jesteś, ponieważ jej obecna wersja sprowadziła nas do najniższego wspólnego mianownika. W tej chwili żyjesz w sprzeczności ze swoją prawdziwą naturą. Mam nadzieję, że pomogę ci odzyskać przysługujące ci z urodzenia prawo, które było sabotowane nie tylko przez współczesne społeczeństwo, lecz – przede wszystkim – przez współczesną naukę. Chcę uświadomić ci, kim naprawdę jesteś, abyś mógł powrócić do swego autentycznego Ja – nic więcej.

   Lejtmotywem naszej obecnej historii jest bohater występujący przeciwko wszystkim. Uważamy za oczywiste, że nasza życiowa podróż ma być walką. W rezultacie wciąż zachowujemy czujność, gotowi do zmagań z każdym kolosem – w domu, w pracy, wśród znajomych i przyjaciół – który wejdzie nam w drogę. Bez względu na to, jak przyjemne wiedziemy życie, znaczna większość ludzi podtrzymuje postawę działania contra mundi, widząc w każdym spotkaniu okazję do podjęcia walki: ze współpracownikami, którzy chcieliby uzurpować sobie naszą pracę lub awans, albo z uczniami, którzy zawyżają krzywą Gaussa, na podstawie której jesteśmy oceniani; z ludźmi, którzy zajmują nasze miejsca w metrze, ze sklepami, które są za drogie, z sąsiadami, którzy mają mercedesa, podczas gdy my jeździmy volvo, a nawet z mężem lub żoną, którzy mają czelność upierać się przy opiniach innych niż nasze.
    Pogląd, że działamy przeciwko światu, wyrasta z najgłębszego przekonania, że to, co nazywamy swoim Ja, istnieje jako odrębna istota, unikalny wytwór kodu genetycznego, żyjący w oderwaniu od wszystkiego, co poza nim.
Naszym niezmiennym przekonaniem na temat kondycji człowieka – głównym faktem dotyczącym naszego istnienia – jest nasza samotność, poczucie oddzielenia od świata. Uważamy za oczywiste to, że istniejemy jako niezależne, odrębne istoty, przeżywające swe indywidualne dramaty, podczas gdy wszystko inne – inne atomy i inne komórki, inne żywe organizmy, lądy, planety, nawet powietrze, którym oddychamy – istnieje jako coś odległego i całkowicie od nas oddzielonego.
   Chociaż nasze życie zaczyna się od połączenia się dwóch istot, od tej chwili, jak twierdzi nauka, jesteśmy przede wszystkim zdani na siebie. Świat pozostaje niezmienny, działa beznamiętnie z nami lub bez nas. Sądzimy, że nasze serca biją boleśnie samotnie. Ten paradygmat rywalizującego indywidualizmu każe nam postrzegać życie jako bohaterską walkę o dominację nad wrogimi siłami i przydział mocno ograniczonych zasobów. Nie starczy dla wszystkich, a inni są, być może, w lepszej formie niż my, więc musimy stawać na głowie, żeby dorwać się do nich jako pierwsi.

   Mnóstwo wpływów – religijnych, politycznych, ekonomicznych, naukowych i f lozof cznych – tworzy podstawę, zgodnie z którą żyjemy. Niemniej jednak większość naszych wielkich koncepcji na temat wszechświata i tego, co to znaczy być człowiekiem, jest skutkiem trzech rewolucji: rewolucji naukowej, czyli epoki Oświecenia, oraz dwóch rewolucji przemysłowych w XVIII i XIX wieku, które przekształciły kulturowe i socjoekonomiczne warunki panujące na Zachodzie w nasz rozwinięty świat współczesny. Te zmiany w znacznym stopniu wywołały w ludziach współczesne poczucie indywidualności, radykalnie zmieniwszy naszą wizję wszechświata – z harmonijnej, dobroczynnej i wzajemnie powiązanej całości w zlepek oddzielnych i niepowiązanych ze sobą elementów, z których każdy walczy z innymi o przetrwanie.     Rewolucja naukowa zapoczątkowała niepowstrzymany marsz ku ato-mizacji, ponieważ naukowcy uważali, że będą w stanie zrozumieć cały wszechświat, badając jego poszczególne elementy.
    W dziele Philosophiae Naturalis Principia Mathematica opublikowanym w 1687 roku Izaak Newton, ojciec nowoczesnej f zyki, opisał wszechświat, w którym wszelka materia miała poruszać się w zgodzie z określonymi, niezmiennymi prawami w trójwymiarowym czasie i geometrycznej przestrzeni. Newtonowskie zasady dynamiki i prawo grawitacji przedstawiają wszechświat przede wszystkim jako maszynę – olbrzymi mechanizm zegarowy składający się z oddzielnych części, które zawsze zachowują się w przewidywalny sposób. Odkąd Newton wykazał, że trajektorię praktycznie wszystkiego – od pojedynczych obiektów, aż po ruch planet – można sprowadzić do równania matematycznego, zaczęliśmy postrzegać świat jako niezawodnie mechaniczny.
     Prawa newtonowskie pokazały również, że rzeczy istnieją niezależnie od siebie nawzajem, są kompletne same w sobie i posiadają nienaruszalne granice. Kończyliśmy się na włosach na skórze, gdzie zaczynała się cała reszta wszechświata. Francuski f lozof Kartezjusz pisał o zasadniczej separacji człowieka od wszechświata, w myśl f lozof i, która odmawiała przyrodzie wszelkiego rodzaju holistycznej inteligencji i przedstawiała materię jako twór o naturze mechanicznej i cząsteczkowej. Nawet ciało materialne znajduje się poza świadomym Ja: jest jeszcze jedną sprawnie działającą i wysoce niezawodną maszyną. Newtonowski paradygmat świata-maszyny został jeszcze bardziej umocniony, gdy pojawiła się maszyna najważniejsza ze wszystkich: silnik parowy. Para i rozwój narzędzi mechanicznych nie tylko zmieniły produkcję żywności, paliwa, ciepła oraz wytwórczość i transport; znacząco wpłynęły również na człowieka, oddzielając go od świata naturalnego. Pod każdym względem życie rozpadło się na regularne sekwencje. Odtąd pracą rządziła linia montażowa, a pracownicy stali się trybikami w machinie produkcyjnej. Czas podzielono na minuty, a nie według pór zasiewu i zbiorów, zaś jego upływ mierzono przy pomocy kart zegarowych. Znaczna większość pracowników fabryk nie żyła już w zgodzie z rytmami natury, lecz z rytmami wyznaczanymi przez tę machinę.

   Książka Więź Odkryj połączenie między Tobą a resztą świata oferuje nową metaforę, zgodnie z którą możemy żyć. Odrzuca ona główne założenie ortodoksyjnej nauki: że materia – nawet subatomowa – istnieje jako odrębna i kompletna sama w sobie. Sugeruje, że tańca życia nie tańczy się solo, lecz w duecie – że każda część ciebie łączy się z głęboką i nieredukowalną Więzią. Potwierdza, że każdy z nas jest tak ściśle połączony ze światem, że możemy mieć nadzieję na autentyczne życie jedynie wtedy, gdy żyjemy zgodnie z zupełnie odmienną postawą.
   Musimy przyjąć nową def nicję tego, co to znaczy być człowiekiem. Musimy spojrzeć na wszechświat świeżym spojrzeniem. Wykorzystanie tych nowych odkryć w każdym aspekcie własnego życia wymaga od nas zmiany.
W ostatecznym rozrachunku Więź zakłada istnienie alternatywnej przyszłości, w której nowy paradygmat obejmujący życie w duchu partnerstwa i połączenia zastępuje metaforę walki. Mam nadzieję, że zaoferuję ci całkowicie nową wizję ciebie i twojego miejsca w świecie – nie jako jego władcy czy rywala, lecz chętnego do współpracy partnera.
   Ta nowa wizja zaczyna się od przekonania – szokującego swymi szerokimi implikacjami – że nic na świecie nie jest odseparowane. Właściwie można powiedzieć, że w najbardziej podstawowym sensie nie ma czegoś takiego, jak „rzecz”.

Lynne McTaggart to Malcolm Gladwell nowej nauki, a jej pierwszorzędnie napisana książka, mieszanka pionierskich odkryć opisanych w postaci frapujących historii, daje nadzieję, ale i plan działania na te burzliwe czasy. Przeczytaj książkę Więź Odkryj połączenie między Tobą a resztą świata i zmień życie swoje i wszystkich ludzi, którzy cię otaczają.
Jack Canfield

Na każdej stronie tej książki znajdziesz coś, dzięki czemu aż podskoczysz z radości. Zupełnie, jakby to, co w głębi ducha podejrzewałeś, ale uznałeś, że to nie może być prawda, skoro nikt inny tak nie uważa, teraz nagle okazało się prawdą! Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo twoja dusza była spragniona innego spojrzenia na świat, dopóki nie stało się dla ciebie możliwe – a teraz nie możesz przestać się nim upajać. Rzadko która książka opowiada o tym, jak rzeczy mają się naprawdę.
Marianne Williamson, współałtorka książki „Efekt cienia. Podwójna natura źródłem Twojej siły”

Wszyscy pragniemy lepszego świata, lepszego życia, ale wielu ludziom brakuje odwagi, by zrobić ten pierwszy krok. Więź jest tak pełna mądrości, prawdy i nauki, że wręcz słyszysz, jak szepcze w twoim sercu i krzyczy w mózgu: Odzyskaj swe życie i zacznij żyć lepiej dla dobra własnego, swoich dzieci i dzieci swoich dzieci.
Marci Shimof

Lynne McTaggart w elegancki i śmiały sposób każe nam spojrzeć na świat, w którym żyjemy, przez zupełnie nowe okulary. Prawda, którą przedstawia w książce Więź Odkryj połączenie między Tobą a resztą świata, wstrząsnęła mną do głębi, natchnęła duszę i wezwała do działania jak żadna inna. Lynne jest błyskotliwa, a jej książka to dzieło geniuszu, które może pomóc nam odnaleźć drogę do siebie samych i do innych ludzi.
Lisa Nichols

Autorka Więzi błyskotliwie odsłania istotę tego, kim jesteśmy, dowodząc swoich racji w oparciu o nową naukę, posługując się językiem zrozumiałym i potężnym. Ta wizjonerka i niezwykła badaczka przekazuje przesłanie zdolne odmienić życie i sposób, w jaki postrzegamy siebie samych, a w ostatecznym rozrachunku – nasz światopogląd. Przeczytaj tę książkę. Otworzy twoje serce i zmieni twoje życie.
Lynne Twist

Szczegółowe Informacje

 • Autor: 

  Lynne McTaggart

 • Tytuł oryginału: 

  The Bond How to Fix Your Falling-Down World

 • Liczba stron: 

  384

 • Wymiary: 

  145x205

 • Oprawa: 

  Miękka

 • ISBN: 

  978-83-7377-594-7

 • Tłumacz: 

  Ryszard Oślizło

 • Rok wydania: 

  2013

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...