Wczytuję dane...
KOD: 978-83-7579-118-1
Autor: Philipp Richter, Eric Hebgen
EAN: 9788375791181
Koszt wysyłki od: 9.90 PLN
Wydawca: Galaktyka

Wprowadzenie do książki

Punkty spustowe i łańcuchy mięśniowo-powięziowe w osteopatii i terapii manualnej

   Pomysł napisania niniejszej książki powstał już wiele lat temu. Doświadczenia praktyczne, lektura fachowej literatury, uczestnictwo w seminariach oraz rozmowy z kolegami i specjalistami z innych dyscyplin pozwalały nam odkrywać znaczenie aparatu ruchu za każdym razem na nowo.

   W naszej codziennej praktyce zauważyliśmy, że często u chorych pojawiają się te same schematy uszkodzeń. Po długoletnich intensywnych obserwacjach i badaniach, jak również po gruntownej analizie literatury upewniliśmy się, że nasze obserwacje odpowiadają rzeczywistości.
    Zarówno osteopaci, jak posturolodzy i terapeuci manualni mówią o wzorcach ruchu. Jednakże modele wyjaśniające powstawanie tych wzorców różnią się. Na jednym z kursów o technikach energizacji mięśni dr F.L. Mitchell jr. i dr P. Greenman mówili o istnieniu uniwersalnego wzorca. Obydwaj sądzili, że musi istnieć pewien ogólny wzorzec, gdyż w przypadku dysfunkcji narządu ruchu inne okolice ciała dostosowują się do nowej sytuacji; za przykład podawali przebieg chodu i proces oddychania. Wspólne embriologiczne pochodzenie wszystkich tkanek, połączenia łączno-tkankowe oraz koncepcja funkcjonowania organizmu jako układu hydropneumatycznego przemawiają za tą teorią. Układ endokrynowy także stanowi dobry przykład całościowego funkcjonowania.
   Te jakże cenne dla osteopatów zasady całościowego traktowania organizmu człowieka oraz prawa embriologiczne, fizjologiczne i neurologiczne tłumaczą powstawanie określonych wzorców.
Naszym zdaniem znaczącą rolę odgrywa tutaj układ nerwowy jako organizator oraz struktury mięśniowo--powięziowe jako organ wykonawczy.
   Dokonaliśmy porównania wielu modeli łańcuchów mięśniowych, a także różnych teorii osteopatycznych. Poszukując cech wspólnych, stwierdziliśmy, że wszystkie modele opisują w zasadzie te same zjawiska, tylko z różnych perspektyw.
   W niniejszej książce prezentujemy model łańcuchów mięśniowych bazujący na wzorcach ruchu z osteopatii kranialnej - na wzorcu zgięcia i wyprostu. Ponieważ organizm składa się niejako z dwóch połówek ciała, istnieją odpowiednio także dwa łańcuchy zgięciowe i dwa wyprostne.
   Inspiracją do podzielenia szkieletu tułowia na jednostki ruchowe był dla nas model mechaniki kręgosłupa Littlejohna oraz wzorce Zinka. Zaskoczył nas fakt, że ten podział na segmenty ruchowe ściśle koreluje z podziałem unerwienia pewnych narządów i mięśni.
   Omawianym łańcuchom przypisaliśmy mięśnie, przy czym jesteśmy świadomi, że model ten może być niepełny i bardzo teoretyczny - prosimy, aby Czytelnik o tym pamiętał. Nie ma to jednak aż tak dużego znaczenia, ponieważ organizm zna jedynie wzorce ruchu, a nie poszczególne mięśnie.
   W drugiej części książki prezentujemy niektóre metody terapii struktur mięśniowo-powięziowych.
   Terapię punktów spustowych opisujemy bardzo szczegółowo, gdyż ma ona nieocenioną wartość w praktyce.
   Świadomie ograniczyliśmy się do przedstawienia mechanicznego aspektu osteopatii, gdyż ma on znaczenie dla postawy i może być przez to wykorzystywany w diagnostyce.
   Zaburzenia pochodzenia kranialnego staraliśmy się wytłumaczyć w oparciu o model mechaniczny. Zrezygnowaliśmy jednak ze szczegółowej prezentacji zaburzeń wisceralnych, pomimo że również w tych przypadkach istnieją wyraźne oznaki wskazujące na występowanie określonych i niezmiennych wzorców. Zaburzenia funkcji narządów wewnętrznych mogą powodować wady postawy ciała, co wiąże się z bezpośrednimi napięciami powięziowymi oraz przede wszystkim odruchami wi-scerosomatycznymi. W koncepcji całościowości narządy dopasowują się do „jamy", w której się znajdują - do aparatu ruchu - podobnie jak zaburzenia statyczne wpływają na położenie oraz funkcję narządów (dostosowanie funkcji do struktury).
   Przedstawiony model łańcuchów mięśniowych - jak 1 wiele innych modeli - to jedynie model hipotetyczny. W żadnym przypadku nie uznajemy go za kompletny. Jednakże w naszej praktyce stwierdziliśmy, że zarówno diagnostyka, jak i terapia pacjentów stały się o wiele bardziej logiczne i efektywne, gdy przyjęliśmy taki tok myślenia. Dotyczy to w szczególności przypadków przewlekłych i opornych na terapię.

Philipp Richter, Erie Hebgen
Thommen i Konigswinter, wiosną 2006

Szczegółowe Informacje

 • Autor: 

  Philipp Richter, Eric Hebgen

 • Tytuł oryginału: 

  Triggerpoints and Muscle Chains in Osteopathy

 • Liczba stron: 

  240

 • Wymiary: 

  210x290

 • Oprawa: 

  Twarda

 • ISBN: 

  978-83-7579-118-1

 • Tłumacz: 

  Krzysztof Gieremek

 • Rok wydania: 

  2010

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...